Polityka prywatności

 1. Warunkiem dokonania zakupu Towaru w Sklepie DIAMENTOWOMi jest podanie wymaganych Danych Rejestracyjnych. Podanie Danych Rejestracyjnych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Użytkownikowi dokonania zakupu Towaru.
 2. Administrator danych szanuje prawo Użytkowników Sklepu do prywatności, dlatego nie udostępnia osobom trzecim danych przekazywanych przez Użytkowników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek ujawnienia tych danych będzie wynikał z mocy obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są dla celów wykonania umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu oraz, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, dla celów marketingowych.
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników, o których mowa w ust. 1 („Administrator danych”) jest:
  – P.H.U. Avatar Monika Mazurek Wieprzyce 33D, 66-450 Bogdaniec, Polska, dla celów wykonania umowy,
  – dla celów marketingowych oraz w wypadku sprzedaży pozostałych Towarów, dla celów wykonania umowy – P.H.U. Avatar Monika Mazurek Wieprzyce 33D, 66-450 Bogdaniec, Polska
  – P.H.U. Avatar Monika Mazurek Wieprzyce 33D, 66-450 Bogdaniec, Polska, dla celów marketingowych,
 5. Sklep wykorzystuje pliki Cookies w celu dostosowania strony Sklepu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, tworzenia statystyk Sklepu i lepszego dopasowania oferty do oczekiwań Użytkowników. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, np. zablokować je, wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Może to jednak spowodować, że niektóre funkcje Sklepu nie będą działać poprawnie.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do Danych Rejestracyjnych oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie Danych Rejestracyjnych zgodnie z ust. 8 powyżej powoduje usunięcie tych danych z Bazy Danych oraz likwidację konta Użytkownika. W sytuacji takiej dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownej rejestracji.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji na podaną w procesie rejestracji Skrzynkę e-mail. Wysyłane wiadomości dotyczą wyłącznie świadczonych przez Operatora usług w ramach Sklepu.
 9. Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności
 10. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.